Cyprus

TEAM INFORMATION
CONTESTANTS
Name Role
Name P1 P2 P3 P4 Total Medal
Matheou Kyriacos
Team Leader

Ioannis Charalambous
9
1
9
9
10
BRONZE
Evagorou Anastasis
Deputy Leader

Stefanos Theocharous
10
10
0
4
24
SILVERCharalampos Georgiou
2
0
0
0
2
Giorgos Papachristodoulou
2
0
0
0
2
Achilleas Alexandros Theodoulou
8
0
0
1
9
BRONZESeyed Datis Amir Kalali
2
2
1
1
6